ОФИСНА СГРАДА МOСКОВСКА

УЛ. МОСКОВСКА 47, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 2006

Начало/ Проекти/ Офис сгради/ Корпоративни офиси/

Офисна сграда Мoсковска

Фасадата на съществуващата сграда, паметник на културата, е прецизно
възстановена. Новата сграда е единствената модерна за площад „Александър
Невски", но безпроблемно се вписва в историческия контекст. Стъклените фасадни
панели са с размери на цяла стая, подчинявайки изцяло интериора на мощното
присъствие на кате дралата.
На всички нива, от първо до четвърто,
включително се предвиждат офиси по системата "отворено пространство" и
сепариране на отделни офисни помещения с помощта на интериорни прегради и
плъзгащи витрини.
Индивидуално за всяко ниво са разположени санитарните възли
и помощни анекси, в зависимост от интериорните разработки. В сутерена са
разположени на 3 конферентни зали и съответните обслужващи помещения и санитарни
възли.
Фасадата на същестуващата сграда се запазва, като се възстановява с
каменна облицовка в синхрон и с новото фасадно решение.
Местоположение
ул. Московска 47, София, България
Площ
1 200 m2
Година
2006
Архитекти

Иво Пантелеев, Радомира Методиева, Юлиана Томова, Искрен Галев, Стефан Вълканов, Галя Георгиева, Алина Иванова